söndag 22 juni 2014

Hälsningar från Kaoslandet

Jag har inte hört av mig på ett tag, men månne inte ni har klarat er ändå. Det har varit allt möjligt. Mest flytt. Flyttar är alltid kaotiska, men den här har varit något extra.

För det första är det inte någon "normal" flytt där person X flyttar från bostad A till bostad B, utan person X flyttar ihop med person Y i bostad B och samtidigt till arbetsbostad C tillsammans med Z. För det andra upptäcktes kort innan flytten tre (sic) sorters ohyra i bostad A, som följaktligen sanerades i flera omgångar, med den påföljd att alla kärl måste diskas rena från gift och alla textilier saneras skilt genom antingen nedkylning eller upphettning. Det sista är ett projekt som fortfarande är på hälft, lyckligtvis har mina föräldrar både en rymlig frys och en bastu.